Hoàng Anh
Hoàng Anh
@chungthanh: bạn thử cập nhật driver card đồ hoạ nhé.

chungthanh
chungthanh
cập nhat driver card = cách nào?ad hướng dẫn e cái