Hoàng Anh
Hoàng Anh
Những bạn bị lỗi loading thì phải sửa CẢ 2 KHOÁ:

- HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\EA Games\Need for Speed(TM) Most Wanted
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\EA Games\Need for Speed(TM) Most Wanted

Các bạn chỉnh chính xác các giá trị như sau nhé:

- Locale thì đặt là en-EN (thay vì en_EN như trong hướng dẫn).
- GDFBinary thì thay tên file GDFBinary_ru_RU.dll (ở cuối đường dẫn) thành GDFBinary_en_US.dll

Xem hình chụp registry sau khi đã sửa bên dưới.

P/s: bạn nào làm theo mà ko còn lỗi nữa thì confirm giúp mình nhé