An Kanyo
An Kanyo
@YouGO_TGO: Lỗi này chắc là do Windows của bạn rồi

Nguyen Tien
Nguyen Tien
vậy có cách nào khắc phục lỗi này hok anh AK

An Kanyo
An Kanyo
@YouGO_TGO: Tốt nhất là nên cài lại 1 bản win khác (nếu đc thì thì cài Win 7) để ít gặp lỗi lặt vặt như thế