An Kanyo
An Kanyo
@hoàng vĩnh quý: Có thể do máy bạn card onboard nên bị văng ra khi sắp vào trận đấu