An Kanyo
An Kanyo
@truong thanh vinh: Bạn xem ở đây nhé http://taigame.org/misc/helpPlay#general-problem

truong thanh vinh
truong thanh vinh
mình đả xem từ trước và đả thử tất cả các cách trong đó nhưng đều không được, không biết có phải là vì máy mình không đáp ứng được yêu cầu của game không?

An Kanyo
An Kanyo
@truong thanh vinh: Nếu đã cài đầy đủ các phần mềm cần thiết/ cập nhật driver cho card đồ họa mà vẫn bị vậy thì có thể do Windows của bạn bị lỗi vì mình thấy cấu hình của bạn cũng khá ổn

truong thanh vinh
truong thanh vinh
ok thank admin để mình thử cài lại win xem sao, hy vọng là đươc.