Hoàng Anh
Hoàng Anh
@nguyễn hoàng phát: bạn cập nhật driver card đồ họa & cài các chương trình ở http://taigame.org/misc/helpSoftware nhé