An Kanyo
An Kanyo
@jakelong2012: lúc vừa vào thôi bạn

Bruce Wayne
Bruce Wayne
admin cho mình hỏi, sao pes này không có phần league, pea 12 co muk, voi lai phan extra content nửa, hok có nó sao dơn mấy bản update dc chứ

Hoàng Anh
Hoàng Anh
@jakelong2012: cái này bạn phải hỏi nhà sản xuất game chứ mình cũng chịu