An Kanyo
An Kanyo
@tranthanhtung: Bạn xem hướng dẫn tạo acc offline Game Windows Fỏ Live trong hướng dẫn kèm theo game nhé

tranthanhtung
tranthanhtung
adm a ko co huuong dan o gwlive dau cai ra toanb keu update va vo game van nhu the van khung

An Kanyo
An Kanyo
@tranthanhtung: Để save game, bạn cần có acc offline Game Windows For Live. Cách tạo: Khi vào game, nhấn phím Home, thanh taskbar Game Windows For Live sẽ trượt xuống, nhấn vào Creat A Profile, kéo xuống dưới cùng, chọn Creat a Local Profile. Mọi người vẫn chơi bình thường đâu gặp vấn đề gì đâu bạn