Vincenzo
Vincenzo
mình cũng bị y vậy
ko biết lổi gì

Phạm Đình Khá
Phạm Đình Khá
mình cũng bi.
Không biết có cách giả quyết ko nhỉ