Dũng Nhỏ
Dũng Nhỏ
để qua đoạn này, bạn chỉnh lại tiếng anh nha...qua hết đoạn rồi chỉnh lại tiếng Việt chơi !!