Hiền Trần
Hiền Trần
tôi cũng bị crash khi tới lúc chèo thuyền tới cave THOR

Dũng Nhỏ
Dũng Nhỏ
để qua đoạn này, các bạn chỉnh lại tiếng anh nha...qua hết đoạn rồi chỉnh lại tiếng Việt chơi !!