Dan
Dan
đã sửa được lỗi nhé: copy tất cả file trong thư mục Crack rồi bỏ vào file có chứa game là ok