Hoàng Anh
Hoàng Anh
@vickynguyen5223: Bạn đã tắt antivirus trc khi chạy chưa & và trong đường dẫn tới nơi cài game của bạn có thư mục đc đặt tên tiếng Việt nào ko?

vickynguyen5223
vickynguyen5223
mình đã tắt anti rồi. vấn đề là vào game được nhưng chuột không click gì được, âm thanh ok. giống như là máy chạy chậm bị đứng vậy đó nhưng chờ lâu cũng không ích gì!! game mình không bị lỗi engine như các bạn

Hoàng Anh
Hoàng Anh
@vickynguyen5223: Lỗi ko click đc chuột thì mình chưa gặp hay thấy ai bị vậy bao giờ. Có thể Windows bạn bị lỗi gì đó.