Hoàng Anh
Hoàng Anh
Nó kêu update driver kìa. Sau khi update mà bấm vào ko hiện gì thì xem ở https://taigame.org/misc/helpPlay#not-run