nguyen trung kien
nguyen trung kien
Cái lỗi này mình tìm thấy trên mạng, nhưng đa số lỗi này đều là những người sử dụng card RX 570, mình nghĩ là game có vấn đề với card của bạn