Hoàng Anh
Hoàng Anh
click chuột phải vào biểu tượng game & chọn "Open file location", sau đó chạy file .exe trong cửa sổ hiện ra nhé