Lead Senpai
Lead Senpai
vào dc game là may
cấu hình máy ko đủ thì đen là đúng rồi

MMM
MMM
thế tui chưa đủ cũng bị à