ninja lead
ninja lead
vào dc game là may
cấu hình máy ko đủ thì đen là đúng rồi

long nguyen
long nguyen
thế tui chưa đủ cũng bị à