đuyong
đuyong
bạn vào đây xem rồi làm thử xem đk k
https://www.youtube.com/watch?v=_Q2Afe5hlzw

gamera
gamera
mình không thấy file rome 2 trong roaming

đuyong
đuyong
trong mục The Creative Assembly ý

vu ngoc minh
vu ngoc minh
#gamera khắc phục được lỗi đấy chưa