Hoàng Anh
Hoàng Anh
cái này ko phải lỗi nhé, muốn biết tại sao lúc đó lag thì phải hỏi nhà sản xuất game thôi