Hoàng Anh
Hoàng Anh
Đúng rồi bạn, do bạn cheat số đạn nhiều quá số tối đa game cho phép