Hoàng Anh
Hoàng Anh
Đó là do server mới update phiên bản mới. Mình đã update game lên bản mới phù hợp với server rồi, bạn tải lại nhé.