Hoàng Anh
Hoàng Anh
Gỡ game ra & cài lại, làm theo tất cả các hướng dẫn ở https://taigame.org/misc/helpPlay#cai-dat nhé, bỏ qua mục nào là lỗi đấy.

Karen Soul
Karen Soul
Làm lại rồi. nhưng nhìn lại thì trong thư mục game có "Bigfile.000.SEMPLE....". và đã Remane lại thành Bigfile.000.tiger (000-007) , nhưng lại bị lỗi : "Tiger Archive header mismatch in BIGFILE.000.tiger!"

Hoàng Anh
Hoàng Anh
Chỉ cần cài đúng theo hướng dẫn là được, nếu bạn phải làm thêm bước nào đó thì có nghĩa là game ko được cài đúng. Làm theo tất cả các hướng dẫn ở trang trên mình đưa cho tới khi nào đc thì thôi nhé.