Hoàng Anh
Hoàng Anh
Máy bạn có card đồ hoạ rời không, loại gì, cài hết CẢ 3 bản directX trong SoftKit chưa? Người khác chơi được mà bạn không chơi được thì lỗi là do bạn, nên trang web không hoàn lại tiền nhé.