Hoàng Anh
Hoàng Anh
Trường hợp này dị quá, chưa nghe bao giờ nên t cũng bó tay

Trúc Diệp
Trúc Diệp
tui hận ông... uhuhuhu ko bit tại cái gì làm sao thay đây...