Hoàng Anh
Hoàng Anh
@nguyễn anh quốc: cài vào 1 thư mục trong 1 ổ, chứ cài thẳng vào ổ thì ko chơi đc. Hơn nữa lại cài vào ổ cắm ngoài thì chưa chắc đã chơi đc.