Hoàng Anh
Hoàng Anh
@Nguyễn Hoàng: cấu hình ko đủ thì phải chịu thôi bạn

Nguyễn Hoàng
Nguyễn Hoàng
Cấu hình mình đã nâng cấp như vầy mà vẫn thiếu hả bạn?