Hoàng Anh
Hoàng Anh
@Từ Hoàng Chương: khi copy Crack bạn có chọn ghi đè lên file có sẵn ko? Tắt antivirus & Windows Defender chưa?

quachchisam
quachchisam
mình tắt hết rồi mà sao vẫn không được vậy bạn @@