Hoàng Anh
Hoàng Anh
@Pham Phan Nghia Trung: gỡ game ra & cài lại, đảm bảo làm theo Tất Cả các hướng dẫn ở https://taigame.org/misc/helpPlay#cai-dat nhé, bỏ qua mục nào là lỗi đấy

Pham Phan Nghia Trung
Pham Phan Nghia Trung
@Hoàng Anh: em gỡ ra cài lại giờ chơi được rồi, thanks ad