Hoàng Anh
Hoàng Anh
@Nguyễn Việt Khoa: có thể do máy bạn dùng Win 32 bit