Ha Ngan
Ha Ngan
tôi đã cài đặt tất cả như hớng dẫn,nhưng khi tôi mở biểu tượng của the sim 2 để chạy cài đặt thì không được