Hoàng Anh
Hoàng Anh
@night: đảm bảo bạn làm theo Tất Cả các hướng dẫn ở https://taigame.org/misc/helpPlay#choi-game nhé, bỏ qua mục nào là lỗi đấy. Mình vừa tải game về chơi hoàn toàn bình thường