Hoàng Anh
Hoàng Anh
@Kim Yến: lỗi thiếu file có huớng dẫn trên trang liệt kê các lỗi thường gặp rồi, trong quá trình gửi lỗi có yêu cầu đọc trang đó, sao e ko chịu đọc?