Hoàng Anh
Hoàng Anh
@Nguyen Minh Dung: đọc cho kỹ bạn nhé, copy crack vào thư mục dx11. Và xem đã tắt antivirus & Windows Defender chưa

Nguyen Minh Dung
Nguyen Minh Dung
sau khi dow crack mới và copy lại đã vào đc rồi nhé .