Hoàng Anh
Hoàng Anh
@khangho: file cài bị lỗi rồi, giải nén lại = Winrar bản mới nhất nhé (link tải ở ghi chú ngay dưới link tải game)