Hoàng Anh
Hoàng Anh
@BarryVibe Aleaver: xem có dòng chữ đỏ trên đó ko bạn, nếu có thì là ổ cứng bạn ko đủ dung lượng nên ko thể tiếp tục

BarryVibe Aleaver
BarryVibe Aleaver
Không, ý mình là thế này cơ :
II
II
V

Hoàng Anh
Hoàng Anh
@BarryVibe Aleaver: ổ C bạn còn trống có 5.23 GB trong khi game cần 10.2 GB thì làm sao tiếp tục đc