Hoàng Anh
Hoàng Anh
@vothong: sửa lỗi nhiệm vụ đó theo hướng dẫn ngay dưới link tải game chưa bạn? Nhiệm vụ đó có người đã báo qua được rồi nhé.

vothong
vothong
Thanks admin. Mình fix được nv true vision rồi. Đi tới nhiệm vụ Defeat the Witch bị lỗi tiếp, không thấy phù thủy + binh lính đâu @@