Hoàng Anh
Hoàng Anh
@Gia Bảo: giải nén lại, làm theo Tất Cả các hướng dẫn ở https://taigame.org/misc/helpPlay#giai-nen , sau đó cài lại, làm theo Tất Cả các hướng dẫn ở https://taigame.org/misc/helpPlay#cai-dat , bỏ qua mục nào là lỗi đấy