Hoàng Anh
Hoàng Anh
@do hoang son: ko bị xoá, mà là game sẽ save vào một thư mục khác. Xem phần bình luận để biết các thư mục lưu save của game để có thể copy save cũ qua chơi tiếp.