Hoàng Anh
Hoàng Anh
@Hiền Trần: nếu đã cài directX kèm theo game mà vẫn bị vậy thì do card đồ hoạ máy bạn không đủ hoặc chưa update driver