Hoàng Anh
Hoàng Anh
@Chenfeng Shouzhang Jiao'ao: cấu hình máy bạn có đủ đâu