Hoàng Anh
Hoàng Anh
@Hà Huy Đạt: làm theo Tất Cả các hướng dẫn ở https://taigame.org/misc/helpPlay#choi-game nhé, bỏ qua mục nào là lỗi đấy. Vì không có thông báo lỗi cụ thể nên cũng ko thể kết luận cụ thể do đâu.