Hoàng Anh
Hoàng Anh
@Thiên Phúc: khi giải nén game bạn có gặp lỗi nào ko? Bạn dùng Winrar bản bao nhiêu để giải nén? Bạn dùng chương trình gì để mount DVD ảo? Tắt antivirus & Windows Defender trước khi cài game chưa?