Hoàng Anh
Hoàng Anh
@Alviss: uninstall rồi cài lại game nhé. Nếu vẫn ko đc thì tạo profile mới rồi chơi lại từ đầu.