DToan cua 2016 OK
DToan cua 2016 OK
Mình cũng không có chương trình diệt vius bạn nha

Hoàng Anh
Hoàng Anh
@tran duc toan: làm theo chính xác hướng dẫn kèm theo game chưa bạn? Máy bạn dùng Win mấy?

Nguyễn Minh Phát
Nguyễn Minh Phát
mình cũng bị như vậy mặc dù máy không có trình diệt virus nào cả? lúc trước mình cài máy khác cũng win7 luôn mà chơi bình thường