Hoàng Anh
Hoàng Anh
@Hùng Võ: làm theo Tất Cả các hướng dẫn ở https://taigame.org/misc/helpPlay#choi-game nhé, bỏ qua mục nào là lỗi đấy