Hoàng Anh
Hoàng Anh
@nguyenhung: máy bạn có chạy steam ko? Tắt antivirus & Windows Defender trước khi cài & chơi game chưa?