Hoàng Anh
Hoàng Anh
@Vu Duc Huy: Update driver card đồ hoạ & tải file settings ở ghi chú dưới link tải game chưa bạn?