Hoàng Anh
Hoàng Anh
@tra khac liem: cấu hình đó vào đc game là tốt rồi bạn