Hoàng Anh
Hoàng Anh
@Nguyễn Lê GIang Vũ: https://taigame.org/misc/helpPlay#isdone

Nguyễn Lê GIang Vũ
Nguyễn Lê GIang Vũ
Bạn ơi đọc rồi thử mấy cách có trong phần bạn đưa cho rồi mà vẫn bị lỗi đó

Hoàng Anh
Hoàng Anh
@Nguyễn Lê GIang Vũ: vậy máy bạn lỗi rồi nhé.