Hoàng Anh
Hoàng Anh
@Lam Quang Vinh: card đồ hoạ máy bạn thấp hơn yêu cầu của game nhé